Misyonumuz

Misyonumuz değişen ve gelişen toplum ihtiyaçlarını belirleyerek sağlıklı bireylerin yetiştirildiği aile kurumuna mesleki etik kurallarımız çerçevesinde titizlikle hizmet etmektir.

Bu misyonu gerçekleştirebilmek için gerekli eğitim programları düzenlemek, insan ruh sağlığını geliştirme odaklı bir yaklaşımla bireylere ruh sağlığı alanında hizmet vermek, verdiğimiz eğitim ve hizmetten kaynaklanan memnuniyetlerini en üst seviyede tutmak hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Sosyal sorumluluk bilinci ile çevreyi ve doğal kaynakları korumak, etik değerlere önem vermek, birey ve kurumların psikolojik parametreler doğrultusundaki ihtiyaçlarını karşılayarak, toplumun sosyal huzur ve mutluluğu gelişimine katkıda bulunmaktır.

İnsana ve insan sağlığına değer veren, kaliteyi yaşam felsefesi olarak benimseyen bir kurum olmanın verdiği gururla gelişmek, sürdürdüğü işbirlikleri ve değişime olan bağlılığı ile verimli olmak misyonumuzun dayandığı temel faktördür.